Advokátní kancelář v Praze

Akbulat Kadiev

Akbulat Kadiev

Advokátní kancelář Kadiev & Partners s.r.o. byla založena v roce 2021.

Její zakladatel, Mgr. Akbulat Kadiev, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2012 se rovněž věnoval studiím v rámci programu International and Comparative Business Law na Bucerius Law School v Hamburku.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek, avšak i již v průběhu studia na vysokých školách, pracoval a prohluboval praxi v tuzemských i mezinárodních advokátních kancelářích. Plynně ovládá český, anglický a ruský jazyk, pokročile hovoří i německy.

Nad rámec požadovaný zákonem a stavovskými předpisy je naše kancelář pojištěna pro případ profesní odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi na částku 50 000 000,- Kč, a to včetně případné odpovědnosti za škodu na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách nebo na hmotných movitých věcech převzatých do advokátní úschovy.

Naše zkušenosti a kompetence

Advokátní kancelář Kadiev & Partners s.r.o. se zaměřuje na poskytování právních služeb jak v oblasti veřejného, tak i soukromého práva. Máme bohatou praxi v oboru trestního práva, včetně některých specifických oblastí, jako například hospodářské (ekonomické) kriminality, extradičního řízení apod. Poskytujeme komplexní služby ve všech odvětvích cizineckého práva, nevyjímaje vízovou problematiku, řízení o udělení státního občanství, vyhoštění či azylového řízení.

Zastupujeme klienty v soukromoprávních sporech, jak v rámci soudních řízení, tak i mimosoudních řešení sporů, včetně právních vztahů s mezinárodním prvkem. V rámci soukromého práva se zaměřujeme rovněž na problematiku rodinného práva, zejména na rozvody, vypořádání společného jmění manželů a péči o děti. Nedílnou součástí naší praxe je rovněž kontraktační proces, zastupování klientů na obchodních jednáních, akvizice nemovitostí a související služby, jako například advokátní úschovy. Detailnější popis služeb poskytovaných naší kanceláří najdete v sekci „Naše služby“.

K našim klientům máme vždy individuální přístup, přičemž garantujeme vysokou kvalitu, profesionalitu a rychlost poskytovaných služeb. V naší kanceláři je od zaměstnanců požadována znalost nejméně 3 jazyků, i proto máme klienty z mnoha různých států. Z tohoto důvodu máme dlouhodobé partnerské vztahy s tlumočníky a notáři. Neoddělitelnou součástí naší činnosti je poskytování služeb i online.

Kontaktujte nás