Ceník

Standardní sazba za naše advokátní služby činí 4 000 Kč za hodinu. V případě pravidelné spolupráce lze odměnu advokáta sjednat také jako paušální měsíční částku.

Ve výjimečných případech je možné v závislosti na povaze případu dohodnout tzv. odměnu za úspěch (success fee). V takovém případě klient skládá určitou částku jako zálohu a nadále je odměna advokáta stanovena jako procentuální část z vymožené nebo předem určené částky.

V případech, kdy není mezi advokátem a klientem smluvně dohodnuta odměna a náhrada nákladů advokáta, se odměna advokáta určuje v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Cena právních služeb se vždy sjednává předem a individuálně, a to na základě složitosti případu, vynaloženého času a dalších souvisejících okolností. Pro sjednání schůzky a projednání podmínek spolupráce nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.