Cizinecké právo

Právní pomoc v otázkách pobytu na území České republiky

Cizinecké právo má zejména v poslední době tendenci systematicky a pravidelně zavádět stále více omezení týkajících se imigrace a tím zpřísňovat podmínky pro získání povolení k pobytu v České republice. Cizinecké právo je rovněž jednou z nejvíce proměnlivých, resp. často novelizovaných oblastí české legislativy. Proto je potřeba veškeré žádosti a podklady s nimi spojené připravovat velmi pečlivě a za pomoci zkušených advokátů.

Kadiev & Partners nabízí právní služby pro účely získání všech typů víz, povolení k dlouhodobému pobytu, včetně zaměstnanecké a modré karty, povolení k trvalému pobytu a státního občanství České republiky.

V případě, že Vaši žádost o získání víza pro vstup na území nebo o prodloužení stávajícího povolení k dlouhodobému pobytu již byla zamítnuta, naše kancelář pro Vás může sestavit odvolání, aby bylo dané rozhodnutí přezkoumáno, a zastupovat Vás před veškerými státními orgány.

Cena konzultace činí 4.000 Kč/hod. Objednejte si u nás konzultaci a naši specialisté Vám nabídnou možná řešení a pro Vaší konkrétní situaci sestaví seznam potřebných dokumentů, abyste mohli legálně přicestovat na území České republiky.

Kontaktujte nás

Povolení k dlouhodobému pobytu

 • Vytvoříme seznam veškerých potřebných podkladů pro podání žádosti o vydání či prodloužení jakéhokoliv typu víza či povolení k pobytu – pro účely zaměstnání, studia, sloučení s rodinou, podnikání a investování, a dále také pro účely získání modré karty (kvalifikovaný zaměstnanec)
 • Připravíme Vás na pohovory
 • Převezmeme veškerou komunikaci se státními orgány

Od 24 000 Kč

Kontaktujte nás

Povolení k trvalému pobytu

Podat žádost o vydání povolení k trvalému pobytu lze po uplynutí 5 let nepřetržitého pobytu na území České republiky, avšak prokázání nezbytné doby pobytu není tak jednoduché, jelikož v závislosti na historii pobytu žadatele 5 kalendářních let pobytu nemusí odpovídat 5 rokům nepřetržitého pobytu na území České republiky ve smyslu zákona o pobytu cizinců (např. v případě, že máte studentské vízum, se 1 rok jeho platnosti počítá pouze jako půl roku pobytu). Dále, v některých případech lze žádost o vydání povolení k trvalému pobytu podat i před uplynutím 5 let pobytu na území. Od žadatele se vyžaduje bezdlužnost, bezúhonnost a prokázání dostatečných příjmů.

Od 24 000 Kč

Kontaktujte nás

Státní občanství České republiky

 • čistý výpis z Rejstříku trestů a potvrzení o bezdlužnosti
 • potvrzení o příjmech a jejich legálním původu
 • potvrzení o zajištění ubytování – nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí
 • potvrzení o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka a českých reálií a mnoho dalších dokumentů v závislosti na Vaší vízové historii

Objednejte se k nám na konzultaci s advokátem společnosti Kadiev & Partners, specializujícím se na cizinecké právo, a získejte kvalifikovanou pomoc se sestavením a obstaráním veškerých potřebných dokumentů. Náš advokát Vás bude doprovázet na každém kroku tohoto procesu.

Od 24 000 Kč

Kontaktujte nás

Notářské služby

Pro naše klienty rovněž obstaráváme doplňující služby, které mohou být nezbytné v rámci naší spolupráce:

 • Ověřování dokumentů, podpisů a poskytování dalších notářských služeb
 • Překlady
 • Apostily

Tyto služby poskytujeme prostřednictvím notářů, soudních překladatelů a jiných subjektů, se kterými již mnohá léta spolupracujeme, a rovněž prostřednictvím příslušných státních orgánů.

Kontaktujte nás

Získání mezinárodní ochrany (azyl)

Proces získání mezinárodní ochrany je upraven zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, a dále také mezinárodními smlouvami.

Kdo může získat mezinárodní ochranu na území České republiky?

 • Jste pronásledován za uplatňování Vašich politických práv a svobod.
 • Máte odůvodněný strach z pronásledování z důvodu Vaší rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, příslušnosti k jakékoliv sociální skupině nebo z důvodu zastávání politických názorů.
 • Sloučení s členem rodiny, kterému byla udělena mezinárodní ochrana (nezletilé dítě nebo sourozenec, manžel/ka, rodiče nezletilého dítěte).
 • Z humanitárních důvodů, např. invalidita nebo těžké onemocnění, nebo pokud jste osobou, která přijela z oblasti, jež byla zasažena humanitární katastrofou; sloučení s členem rodiny.
 • V případě, že nesplňujete podmínky pro udělení azylu, můžete získat tzv. doplňkovou ochranu (důvodné obavy z trestu smrti, mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání žadatele o mezinárodní ochranu, jiného ohrožení života); sloučení s členem rodiny.

Po podání žádosti se musí žadatel podrobit prvotním úkonům příslušných orgánů — Ministerstvo vnitra hodnotí „stupeň věrohodnosti“ skutečností tvrzených žadatelem, provádí lékařské prohlídky a rovněž osobní pohovor, v němž zkoumá příčiny útěku žadatele z domovské země.

Obecně lze říci, že se Česká republika k žádostem o azyl staví zamítavě. Statistika v tomto ohledu hovoří zcela jasně. Obzvláště po velké migrační vlně přistěhovalců do Evropy se podmínky udělení mezinárodní ochrany zpřísnily. Z tohoto důvodu, zejména na samotném začátku řízení o udělení mezinárodní ochrany, je třeba mít na své straně kvalifikovaného advokáta, který bude přítomen u všech pohovorů a bude dbát na dodržování všech procesních předpisů ze strany státních orgánů.

Pokud nechcete riskovat, obraťte se na NÁS. Naši právníci mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti a pomůžou Vám obstarat veškeré potřebné podklady, připraví Vás na pohovory a vysvětlí Vám veškeré nuance, které je třeba brát v úvahu, a to v závislosti na důvodech Vaší žádosti (příčiny útěku a podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany).

Postup

Provedeme s Vámi konzultaci

Připravíme veškeré potřebné podklady pro podání žádosti

Podáme žádost o udělení mezinárodní ochrany

Připravíme Vás na pohovor

Čekáme na kladné rozhodnutí (od 6 měsíců)

Pokud žádosti nebude vyhověno, podáme proti zamítavému rozhodnutí opravný prostředek

Pokud bude během řízení zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky pro udělení azylu v souladu s výše uvedenými požadavky, Ministerstvo vnitra posoudí, zda může žadateli být udělena doplňková ochrana.

СCena našich služeb se odvíjí od množství hodin, které naši specialisté strávili přípravou žadatele na pohovory, sestavováním a obstaráváním potřebných dokumentů a zastupováním žadatele v rámci celého řízení (včetně možných doplňujících pohovorů, odpovědí na otázky státních orgánů a obstarání doplňujících podkladů a důkazů). Na počátku naší spolupráce klient skládá zálohu za prvních 15 hodin práce ve výši 60.000 Kč.

Kontaktujte nás