Soudní řízení

Stádia soudního řízení:


Příprava

Posouzení případu

Řízení před soudem

Vydání rozsudku či usnesení

Kvalifikovaná právní analýza případu je nejdůležitějším krokem pro získání požadovaného rozhodnutí soudu. Zároveň je předběžné posouzení věci advokátem a rovněž jasná formulace nároku a argumentů klienta nezbytným krokem z hlediska shromáždění veškerých relevantních podkladů a důkazních prostředků, které musí být ve většině typů soudních řízení uplatněny v určitém stádiu řízení, v opačném případě hrozí jejich odmítnutí.

Čeká Vás soudní řízení nebo již nařízené jednání? Chystáte se podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu?

Našim klientům nabízíme jak samotnou službu spočívající v právním posouzení případu nebo soudních rozhodnutí, tak i komplexní zastupování ve věci od počátku do konce! Advokátní kancelář Kadiev & Partners je připravena hájit Vaše zájmy u soudů, vypracovat účinnou strategii a poskytnout veškerou potřebnou pomoc v průběhu soudního řízení.

Právní rozbor rozhodnutí soudu je nezbytným krokem před podáním odvolání či jiných opravných prostředků. Aby mohl soudní orgán přistoupit k přezkumu rozhodnutí a vyhovět klientovi, musí advokát nabídnout alternativní pohled na situaci klienta a podpořit své argumenty právními předpisy a judikaturou. Na tomto stádiu řízení je nutno jednat bezodkladně, neboť opožděné podání opravného prostředku se promíjí pouze ve výjimečných případech.